Más información

La ciutat. Un encontre d'art, història i cultura


Información general

20 horas
del 23 de abril al 25 de junio de 2019
martes, de 10 a 12 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
S5

La ciutat s’abordarà com a espai monumental, però també com a entorn de convivència entre les persones i les seves necessitats, ja siguin socials, polítiques, econòmiques o identitàries. Barcelona esdevindrà protagonista, però les sessions incorporaran com a objecte d’estudi moltes altres metròpolis d’Europa i del món, com per exemple Roma, Paris o Nova York.

 

Es tracta, doncs, per una banda d’explorar com ha canviat la imatge de la ciutat al llarg dels segles, i per l’altra d’analitzar-la com a lloc de diàleg i intercanvi entre cultures diferents a partir de l’art i la història, però també de la literatura, la música, el cinema o la fotografia.

Programa del curso

Precios y descuentos

Procedimiento de matrícula

Aviso Covid-19

Botón para volver a la búsqueda de cursos anterior


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)