La humanitat humana


Información general

info
catalán y castellano
20 horas
del 30 de septiembre al 2 de diciembre de 2019
Lunes de 10 a 12 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
B6

Sobre la construcció ontològica de l'ésser humà i l'animal

La necessitat de comprendre i de determinar l'essència de l'ésser humà, sovint per oposició a la idea d'animalitat, ha estat present al llarg de tota la producció filosòfica coneguda. A partir del segle XIX i amb més intensitat durant el segle passat, l'antropologia filosòfica ha configurat l'espai per al desenvolupament d'intensos debats entorn de la definició d'un ésser humà responsable d'afrontar els reptes que progressivament sorgeixen atesa la complexitat de les societats i de les dificultats sobrevingudes en les relacions amb la naturalesa en general.

Aquest curs, dividit en dos trimestres, traça un recorregut per les més importants formulacions sobre la humanitat, la qual transcendeix la biologia per constituir-se en fonament ètic de la pròpia vida humana.

Programa del curso

Precios y descuentos

Procedimiento de matrícula

Botón para volver a la búsqueda de cursos anterior


  • Área de Formación Complementaria - Gaudir UB