La dictadura franquista (1939-1975)


Información general

info
catalán
20 horas
del 26 de septiembre al 28 de noviembre de 2019
Jueves de 12 a 14 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
Sala d'Actes

Dins de la convulsa història contemporània espanyola, la dictadura franquista apareix com un període ben definit i amb personalitat pròpia, en un context europeu no menys agitat. Més enllà d'aquest context internacional, el franquisme té un gran significat en la contemporaneïtat espanyola, en el sentit que conforma de manera contundent bona part del significat del segle XX a Espanya.

A diferència d'altres règims dictatorials —feixisme italià o nazisme alemany—, que van anar construint-se des de la manipulació de les institucions democràtiques, en el cas espanyol la gènesi del règim dictatorial va ser la Guerra Civil, amb victòria del bàndol liderat pel general Francisco Franco. El franquisme, doncs, emergí en la història espanyola amb aquests precedents (legitimat per una victòria militar) i identificà perfectament els qui considerava desafectos, que es convertien automàticament en enemics del règim: republicans, anarquistes, socialistes, comunistes, nacionalistes catalans, bascos i gallecs, i, en general, qualsevol que posés en qüestió la manera d'entendre Espanya que defensaven els franquistes.

El curs té l'objectiu de fer una aproximació a la història de la dictadura franquista des de diferents punts de vista (polític, econòmic, social i cultural), entre l'acabament de la Guerra Civil (1939) i la mort de Franco (1975).

Programa del curso

Precios y descuentos

Procedimiento de matrícula

Botón para volver a la búsqueda de cursos anterior


  • Área de Formación Complementaria - Gaudir UB