Ficcionar la realitat: tècniques i pràctiques literàries


Información general

info
castellano
20 horas
del 25 de septiembre al 27 de noviembre de 2019
Miércoles de 18 a 20 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
B7

Les eines necessàries per escriure o entendre una narració es defineixen per les categories clàssiques de qualsevol relat: focalització, personatges, estructura, temps, espai, etc. Aquestes consideracions permeten configurar una proposta artística concreta i articulen un horitzó d'expectatives que guien el creador, el lector atent o l'estudiós crític a l'hora d'analitzar una obra. Però més enllà dels elements tradicionals que dicta la narratologia, dels aspectes formals més convencionals i descriptius, hi ha un extens panorama de tècniques creatives al servei de l'escriptor o de l'amant de la lectura que vol avançar en el seu viatge cap a un marge més profund dels textos.

Aquest curs proposa una aproximació crítica a les formulacions textuals i una cuidada reflexió sobre la seva composició; en definitiva, vol proporcionar una visió completa del fenomen literari. Per mitjà de grans mestres i un variat mostrari de fragments, s'arribaran a descobrir els camins menys coneguts de l'art d'escriure per superar els conceptes més bàsics de l'anàlisi narrativa. S'analitzaran els recursos i procediments de cada part del procés d'escriptura, sense deixar de banda la vessant més creativa i personal: la pràctica. Superar la tradició per trencar-la, innovar i crear llegint.

Programa del curso

Precios y descuentos

Procedimiento de matrícula

Botón para volver a la búsqueda de cursos anterior


  • Área de Formación Complementaria - Gaudir UB