Intel·ligència emocional: la seva importància en la vida diària - Barcelona


Información general

info
catalán
20 horas
del 1 de octubre al 3 de diciembre de 2019
Martes de 12 a 14 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
B7

Aquest curs mostra com es pot desenvolupar al llarg de la vida la intel·ligència emocional, la qual té una gran importància en la vida diària: ens permet governar adequadament els propis sentiments i interpretar els dels altres, sentir-nos més satisfets i feliços, i dominar els hàbits mentals negatius i les emocions pertorbadores que ens perjudiquen, tant a nivell personal com social. Això reverteix en un augment del benestar emocional (gestió de l'estrès, de la irritabilitat, de l'ansietat, de la tristesa, de la depressió...) i en unes relacions (parella, família, amics, feina...) més gratificants.

Programa del curso

Precios y descuentos

Procedimiento de matrícula

Botón para volver a la búsqueda de cursos anterior


  • Área de Formación Complementaria - Gaudir UB