Más información

Historia del món filosòfic: el Renaixement a través dels seus pensadors


Información general

info
catalán
20 horas
del 1 de octubre al 3 de diciembre de 2019
Martes de 19 a 21 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
Aula disponible próximamente

Viatge als segles propulsors dels grans canvis de la cosmovisió europea

A Lliçons sobre la història de la filosofia, Hegel va considerar el Renaixement com la tercera i última fase de l'edat mitjana. Avui dia, la seva visió sembla d'allò més encertada, la més acceptada si es mira la història amb perspectiva. El Renaixement sovint apareix com una mena de vall entre dues muntanyes. La primera estaria formada per la vasta i acurada escolàstica medieval, per les discussions metafísiques de Tomàs d'Aquino i pels estudis logicolingüístics d'Ockham. La segona muntanya estaria formada pels sistemes de la modernitat (com ara els sistemes de Descartes o de Hobbes). Oculta sota aquesta doble ombra, la meravellosa vall del Renaixement...
En aquestes sessions intentarem visitar els pensadors i artífexs més importants d'aquell gegantí pas que va fer la societat civil europea, germen indiscutible del que esdevindrà la modernitat i, per això, el nostre present.

Programa del curso

Precios y descuentos

Procedimiento de matrícula

Botón para volver a la búsqueda de cursos anterior


  • Área de Formación Complementaria - Gaudir UB