Art, erotisme i sexualitat: del Renaixement al segle XIX


Información general

info
catalán
20 horas
del 1 de octubre al 3 de diciembre de 2019
Martes de 18 a 20h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
Aula disponible próximamente

Aquest curs planteja rastrejar les diferents maneres en què l'art ha representat l'erotisme i la sexualitat, des del Renaixement fins als inicis del segle XX. Aquest joc de formes eròtiques es pot estudiar seguint dos camins: d'una banda, ens centrarem en el tipus d'experiència eròtica o sexual que s'està representant des de la pràctica artística, d'acord amb les particularitats de cada context històric i de cada moviment artístic; d'altra banda, ens preguntarem de forma crítica —i amb perspectiva de gènere— quin joc de mirades es genera entre l'usuari de les obres i allò representat, i alhora esbrinarem qui encarregava les peces i per què, o en quins espais s'havien d'ubicar, entre altres qüestions rellevants lligades a la representació de l'erotisme en l'art.

La metodologia del curs serà la pròpia de la història de l'art: connectarem l'objecte artístic amb una sèrie de qüestions lligades al pensament, la política, la religió i la cultura de cada període. A més, hi incorporarem la perspectiva de gènere per tal de llegir de forma crítica totes aquelles representacions eròtiques que han consolidat la constant desigualtat de gènere.

Programa del curso

Precios y descuentos

Procedimiento de matrícula

Botón para volver a la búsqueda de cursos anterior


  • Área de Formación Complementaria - Gaudir UB