Espais i paisatges d'espiritualitat a la Catalunya medieval


Información general

info
catalán
20 horas
del 20 de septiembre al 29 de noviembre de 2019
Viernes de 10 a 12 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
S5

Aquest curs, distribuït en tres trimestres, reprèn la línia desenvolupada en edicions anteriors sobre espiritualitat medieval, ara des d'una nova perspectiva, centrada en espais, objectes i pràctiques.

El primer trimestre es proposa una aproximació innovadora a l'espiritualitat medieval que no faci prevaldre tant la seva evolució històrica com les seves profundes relacions amb el seu entorn, ja fos de caràcter natural o antròpic. No en va, partim del plantejament que els monestirs i convents de l'edat mitjana, lluny de ser institucions apartades i aïllades, eren elements de primera importància en el paisatge català: ocupaven una centralitat manifesta sobre el territori i establien profundes relacions amb els altres actors socials que s'hi movien.

Per tant, al llarg del curs procurarem veure com es distribuïen i evolucionaren els centres religiosos de la Catalunya medieval, quins patrons d'assentament seguien, com es relacionaven amb la societat circumdant i també com s'estructuraven internament des del punt de vista espacial, intentant, en la mesura del possible, sobrepassar els murs d'institucions avui ja desaparegudes.

Programa del curso

Precios y descuentos

Procedimiento de matrícula

Botón para volver a la búsqueda de cursos anterior


  • Área de Formación Complementaria - Gaudir UB