El món de l'art entre els segles XVIII i XXI: aspectes introductoris


Información general

info
catalán y castellano
20 horas
del 20 de septiembre al 29 de noviembre de 2019
Viernes de 12 a 14 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
Aula disponible próximamente

Aquest curs proposa una aproximació a la constitució i el desenvolupament del sistema de l'art des del segle XVIII fins a l'actualitat.

El curs s'inaugura amb una sessió introductòria que permet comprendre el procés d'autonomia de l'art en les seves etapes més significatives al llarg de la història, i que af un èmfasi especial en els canvis que es produeixen al llarg del segle XVIII, quan l'art es dota d'institucions pròpies i d'enfocaments teòrics específics. Les sessions següents aprofundeixen en les reflexions inicials i se centren en alguns dels pilars en què se sustenta el sistema de l'art des del segle XVIII (acadèmies de belles arts, crítica d'art, mercat de l'art, comissariat d'art, etc.).

Programa del curso

Precios y descuentos

Procedimiento de matrícula

Botón para volver a la búsqueda de cursos anterior


  • Área de Formación Complementaria - Gaudir UB