La filosofia com la literatura. Anàlisi de conceptes filosòfics exemplificats en autors i obres literàries


Información general

info
catalán
20 horas
del 30 de septiembre al 2 de diciembre de 2019
Lunes de 19 a 21 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
B6

Si el primer de tot va ser el logos (la paraula, o més aviat el pensament expressat mitjançant paraules), quan parlem de filosofia o de literatura ens referim a la utilització específica de les paraules en aquests dos àmbits, en principi aliens l'un respecte a l'altre. En la filosofia, la clau d'aquesta utilització es troba en la recerca de la veritat, una veritat que hauria de ser objectiva i factible de compartir-se universalment. En la literatura, en canvi, no hi ha recerca de veritats sinó transmissió d'idees i d'imatges a través de ficcions (i, per què no dir-ho, de mentides). Ara bé, hi ha un vincle entre les dues disciplines, un nexe que les agermana, i aquest nexe és el que s'intenta descobrir al llarg d'aquest curs.

Programa del curso

Precios y descuentos

Procedimiento de matrícula

Botón para volver a la búsqueda de cursos anterior


  • Área de Formación Complementaria - Gaudir UB