Conquestes i colonitzacions de l'edat mitjana i de l'edat moderna


Información general

Catalán
20 horas
del 20 de septiembre al 29 de noviembre de 2018
jueves, de 12 a 14 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
B6

En aquest curs es presentarà una panoràmica de la història de conquestes i colonitzacions de l’Edat Medieval i de l’Edat Moderna.

Després de comentar la caiguda de Roma, es veurà com algunes societats van intentar acaparar el poder que havia ostentat l’emperador d’occident, i com posteriorment un petit nucli de l’Europa Medieval que rebia pressions pels vikings al nord i pels musulmans al sud, es va anar expandint lentament. Es posarà especial atenció al progrés expansionista dels regnes cristians de la Península Ibérica i a la societat que ho va protagonitzar.

Tot seguint un ordre cronològic, s’explicarà com es va desenvolupar la conquesta d’Amèrica Central i del Sud, addicionalment, es desenvoluparan alguns elements característics de la societat colonitzadora i de la societat colonitzada (administració i cultura) i de les relacions entre els dos protagonistes (treball i guerra).

Endemés, s’ha programat una dinàmica amb el grup per entendre el coneixement i les idees que té la societat sobre els temes que es desenvoluparan.

Programa del curso

Precios y descuentos

Procedimiento de matrícula

Botón para volver a la búsqueda de cursos anterior


  • Área de Formación Complementaria - Gaudir UB