Gaudir de l'edat mitjana catalana

Itineraris de l’Art i la Literatura

Información general

20 horas
del 24 de abril al 3 de julio de 2019
miércoles, de 12 a 14 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
S1

Tercer bloc del curs “Gaudir l’edat mitjana catalana” mitjançant el qual es pretén complementar els dos anteriors dedicats a grans obres mestres i figures il·lustres.

L’objectiu és oferir als matriculats una sèrie d’itineraris que permetin aprofundir encara més en el coneixement de l’edat mitjana a Catalunya des de diferents punts de vista: art, arquitectura, literatura, religió, patrimoni, arqueologia, geografia, ambients rurals i urbans…

Si en la primera part del curs els protagonistes eren les obres i en la segona els seus promotors / creadors, en aquesta ocasió s’intentarà mesclar-ho tot, plantejant nous enfocaments metodològics (arqueologia) i proposant uns recorreguts que, un cop acabat el curs, els alumnes puguin fer pel seu compte.

Així, en el vessant literari, la tria s’ha fet atenent a la complementarietat en relació a les propostes plantejades, quant a personatges i itineraris, i a la diversitat d’èpoques i de gèneres literaris representats.

Programa del curso

Precios y descuentos

Procedimiento de matrícula

Botón para volver a la búsqueda de cursos anterior


  • Área de Formación Complementaria - Gaudir UB