Más información

Històries connectades: connexions familiars, de gènere i intergeneracionals


Información general

20 horas
del 24 de abril al 3 de julio de 2019
miércoles, de 10 a 12 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
S1
No es poden entendre les dinàmiques i canvis socioculturals sense tenir en compte les transmissions i connexions que tenen lloc en l’interior de cada espai de relació. Per aquesta raó, al tercer trimestre del cicle “Històries connectades” ens proposem dirigir la mirada envers els espais familiars i/o comunitaris, els més immediats a les persones al llarg dels temps, on analitzar des de la noció de gènere i generació, com es produeixen aquestes connexions.

Programa del curso

Precios y descuentos

Procedimiento de matrícula

Aviso Covid-19

Botón para volver a la búsqueda de cursos anterior


  • Área de Formación Complementaria - Gaudir UB