Más información

Històries mediterrànies. Vida quotidiana: ciutats, viatgers i mercats al llarg dels segles


Información general

20 horas
del 18 de abril al 20 de junio de 2018
miércoles, de 10 a 12 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
S6
Aquest curs ofereix una panoràmica històrica, de l’antiguitat a la contemporaneïtat, de les vivències del dia a dia a l’arc mediterrani. Cada professor presentarà una imatge de la vida quotidiana i dels modes de vida vinculats a un entorn en circulació i mobilitat permanent. Es prestarà particular atenció a la evolució de la vida urbana i a les experiències dels viatgers al llarg dels segles. Més informacions al bloc

Programa del curso

Precios y descuentos

Procedimiento de matrícula

Aviso Covid-19

Botón para volver a la búsqueda de cursos anterior


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)