Más información

La transició democràtica (1975-1986)


Información general

20 horas
del 16 de abril al 2 de julio de 2018
lunes, de 10 a 12 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
S4
El curs fa una aproximació a la transició democràtica a Espanya, període durant el qual es va dur a terme el procés pel qual el país va deixar enrere el règim dictatorial del general Franco i va passar a regir-se per una constitució que instaurava un Estat social i democràtic de dret. La fase històrica que es coneix com a transició, doncs, s’ocupa del pas de la dictadura de Franco a la democràcia parlamentària establerta amb la Constitució de 1978. En sentit estricte, la transició s’estén des de la mort del dictador, el 20 de novembre de 1975, fins a l’aprovació de la Constitució en referèndum l’octubre de 1978. No obstant això, en general, aquesta visió restrictiva ha tingut poc ressò. Alguns especialistes, arrencant de la mort de Franco, perllonguen el període fins al 1982, data de l’entrada d’Espanya a l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord (OTAN) i de la primera alternança al govern democràtic espanyol una vegada superat el cop d’estat del 23 de febrer. Aquest és un punt de vista comú entre els historiadors polítics. Qui adopta una perspectiva econòmica perllonga aquesta fase fins a l’entrada d’Espanya com a membre de ple dret a la Comunitat Econòmica Europea el 1986, en considerar que aquest fet va culminar una transició econòmica que havia començat els últims anys de la dictadura. I no falta qui, des d’una perspectiva crítica amb el discurs historiogràfic dominant, fa arrencar l’inici de la transició els dos últims anys de la dictadura, amb la seva crisi evident. El punt de vista adoptat en aquest curs és el de més llarga durada, la qual cosa permet integrar una visió estrictament política amb els avatars econòmics de l’època. A totes aquestes consideracions se sumen les que no són específicament espanyoles, sinó fruit dels enormes canvis polítics que va viure el nostre món en les dues últimes dècades del segle passat. Des d’aquest punt de vista, el procés que va tenir lloc a Espanya —de pas d’una dictadura a un règim de monarquia parlamentària— està considerat un model que va tenir una àmplia influència en processos semblants a escala internacional.

Programa del curso

Precios y descuentos

Procedimiento de matrícula

Aviso Covid-19

Botón para volver a la búsqueda de cursos anterior


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)