Más información

Un recorregut per la Història de l'Art. Iconografies i llenguatges


Información general

20 horas
del 17 de abril al 26 de junio de 2018
martes, de 12 a 14 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
S5
Les obres de Caravaggio, Piranesi, Elizabeth Siddal, Camille Claudel, Maria Blanchard o Diego Rivera permeten parlar d’ artistes singulars, artistes que van deixar una valuosa empremta dins la Història de l’ Art. Si el Barroc i el moviment neoclàssic van tenir una repercussió a nivell europeu, els Prerafaelitas y els simbolistes també van enriquir l’ art a través d’ un particular llenguatge expressiu. L’ obra resultant de importants conflictes bèl·lics porta igualment una gran càrrega ideològica i, mes enllà de les nostres fronteres, la particular iconografia de la pintura mural mexicana i l’ imperialisme ens permet interpretar una nova manera de veure i de sentir. Arquitectura, escultura i pintura com a reflex del naixement de nous llenguatges i formes d’ expressió.

Programa del curso

Precios y descuentos

Procedimiento de matrícula

Aviso Covid-19

Botón para volver a la búsqueda de cursos anterior


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)