Más información

Un món de llibres: sagrats, profans, espuris i estranys


Información general

20 horas
del 16 de abril al 2 de julio de 2018
lunes, de 12 a 14 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
Presencial
El pas de la cultura oral a l'escrita fou important en el desenvolupament de la civilització. L'origen dels llibres i de llurs autors centra encara avui l'atenció dels estudiosos i obliga a realitzar classificacions curioses, algunes de les quals depenen de creences populars i religioses i unes altres de les consideracions de bibliòfils.    En el nostre curs, farem un viatge pel món dels llibres sagrats i profans, d'orient i d'occident. Ens fixarem en uns qualificatius que, independentment dels gèneres literaris, els caracteritzen: revelats, inspirats, canònics, apòcrifs, estranys, espuris o curiosos.

Programa del curso

Precios y descuentos

Procedimiento de matrícula

Aviso Covid-19

Botón para volver a la búsqueda de cursos anterior


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)