Más información

Conquestes i colonitzacions de l'Edat Medieval i de l'Edat Moderna


Información general

20 horas
del 19 de abril al 21 de junio de 2018
jueves, de 12 a 14 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
S6
En aquest curs es presentarà una panoràmica de la història de conquestes i colonitzacions de l’Edat Medieval i de l’Edat Moderna. Primer, es veurà com un petit nucli de l’Europa Medieval que rebia pressions pels víkings al nord, pels musulmans al sud i per pobles de l’est, es va anar expandint lentament. Es posarà especial atenció al progrés expansionista dels regnes cristians de la Península Ibérica i a la societat que ho va protagonitzar. Tot seguint un ordre cronològic, s’explicarà globalment com es va desenvolupar la conquesta d’Amèrica Central i del Sud, addicionalment, es desenvoluparan alguns elements característics de la societat colonitzadora i de la societat colonitzada (administració i cultura) i de les relacions entre els dos protagonistes (treball i guerra). Endemés, s’ha programat una dinàmica amb el grup per entendre el coneixement i les idees que té la societat sobre els temes que es desenvoluparan.

Programa del curso

Precios y descuentos

Procedimiento de matrícula

Aviso Covid-19

Botón para volver a la búsqueda de cursos anterior


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)