El grup al X Congrés Internacional AEC: Clima, societat, riscos i ordenació del territori (5-8 d’octubre 2016)