Presentació

El Grup de Climatologia (Universitat de Barcelona), grup d’investigació consolidat de la Generalitat de Catalunya  (2014SGR300) des de 1997, amb una composició personal multidisciplinar (predominantment geògrafs), ha centrat la seva activitat investigadora en les següents àrees:

  • L’anàlisi probabilística de la precipitació a diferents resolucions temporals de la Península Ibèrica.
  • L’estudi dels patrons sinòptics i de variabilitat de baixa freqüència d’Europa occidental i la conca de la Mediterrània occidental.
  • L’anàlisi de la variabilitat climàtica a escales que s’estenen des  d’unes dècades a diversos segles, incloent el canvi climàtic.
  • L’estudi de les modificacions climàtiques per causes urbanes, en especial el fenomen de l’illa de calor en ciutats catalanes.
  • L’anàlisi estadístic i sinòptic dels episodis de precipitacions intenses i de les sequeres a Espanya.
  • Climatologia regional i atles climàtics.
 

El coordinador, Javier Martín Vide, juntament amb altres membres del Grup han participat com a investigadors principals o investigadors en diversos projectes europeus, iberoamericans, espanyols i catalans.

Destaquen l’ADVICE (Annual to decadal variability in climate in Europe), IMPROVE (Improved understanding of past climatic variability from early daily European instrumental sources), COST-733 (Harmonisation and Applications of Weather Types Classifications for European Regions), ESPON-Climate i altres del Pla Nacional d’ I+D+I.

 

Els membres acadèmics del Grup són docents als graus en Geografia i en Ciències Ambientals i en diferents màsters; especialment al màster en climatologia aplicada i mitjans de comunicació co-dirigit per Javier Martín Vide.