Línies de recerca

I. Anàlisi probabilística de la precipitació

– Distribucions de probabilitat

– Peristència dels dies amb precipitació

– Índexs de concentració

– Índexs d’irregularitat temporal

– Dimensió fractal

– Cadenes de Markov

II. Estudi de patrons sinòptincs i de variabilitat de baixa freqüència d’Europa occidental i la conca de la Mediterrània occidental

– Classificacions sinòptiques (subjectives, Jenkinson & Collison, anàlisi multivariant)

– L’Oscil·lació de la Mediterrània Occidental (WeMO)

– Tipus de temps

– Predicció meteorològica

III. Variabilitat i canvi climàtic

– Variabilitat climàtica

– Canvi climàtic

– Climatologia històrica

– Evolució temporal de la precipitació, insolació, etc.

– Canvi global, medi ambient i sostenibilitat

IV. Climatologia urbana

– Illa de calor

– Clima i salut

V. Riscos climàtics

– Sequeres

– Precipitacions intenses

VI. Climatologia regional

– Climatologia de la Península Ibèrica i la Mediterrània

– Climes d’Espanya

– Climes de Catalunya

– Atles climàtics