WeMO

La proposta d’un nou model de teleconnexió regional, l’Oscil·lació de la Mediterrània Occidental (WeMO), només es defineix en el marc sinòptic de la conca mediterrània occidental. Les àrees proposades són la plana del Po, al nord de la península itàlica, una àrea amb una relativa alta variabilitat baromètrica per la influència diferenciada de l’anticicló centreeuropeu i la depressió de la Mar Lígur; i el golf de Cadis, al sud-oest de la península ibèrica, sovint subjecte a la influència de l’anticicló de les Açores i, episòdicament, de la despresa de baixes circumpolars o de la seva pròpia ciclogènesi. El transecte que uneix ambdues àrees coincideix, aproximadament, amb la línia de costa del quadrant nord-oest de la conca, és a dir, amb la costa dels Països Catalans. La raó principal de la seva definició es deu a la no-correlació de les precipitacions de l’est de la façana ibèrica i l’Oscil·lació de l’Atlàntic Nord (NAO). Seguint els mètodes clàssics utilitzats per crear altres índexs de patrons de variables de baixa freqüència, es va decidir utilitzar dos punts d’observació específics, un per a cada àrea del dipol, per al càlcul de les sèries baromètriques més llargues d’Europa, Pàdua (45º23’N-11º52’E) al nord d’Itàlia i San Fernando (36º28’N-6º12’W) al sud-oest d’Espanya. Ambdues sèries baromètriques es van recollir a escala diària en el marc del projecte europeu IMPROVE (Camuffo and Jones, 2002).La serie cobreix de manera contínua el període 1821-2019.

D’aquesta manera, la identificació de les circulacions atmosfèriques bàsiques es detecten basant-se en la orientació SO-NE del segment. A més, en la definició de la WeMO i del seu índex corresponent (WeMOi), el nivell superficial ha estat escollit perquè, per propòsits d’aplicació a la precipitació pels Països Catalans, la direcció del flux superficial és un factor determinant en el cas de la precipitació torrencial (Estrela et al., 2002; Azorín-Molina i López-Bustins, 2004).

Annual mean values of WeMOi for the 1821-2019 period (blue), 11-yr moving average (orange) and 2nd degree polynomial regression (black)

PREDICCIÓ

La recerca del WeMOi s’ha centrat en la predicció del mateix per tal de configurar-se com una eina predictiva a les pluges torrencials associades, sobretot, als mesos de tardor. El càlcul de l’índex es fa mitjançant les dades de pressió en superfície del model GFS i s’actualitza amb les sortides del model a les 00h i les 12h i fins a 144h.

Aquí podreu descarregar-vos les dades amb format ExcelTXT