RCDP, Revista Catalana de Dret Public, Blog (2020)

L. SEGURA, “La consulta popular autonòmica. Una proposta interpretativa”. Consultar