8 Simposio Iberoamericano de Historia de la Cartografía (SIAHC)
Primer cicle de diàlegs entre literatura i ciència
Quartes Jornades d'història de la cartografia de Barcelona
Models a la cartografia urbana espanyola: una anàlisi històrica
Terceres Jornades d'història de la cartografia de Barcelona
IV Workshop Internacional Història de la Cartografia Ibèrica
La representació cartogràfica de la ciutat a la península Ibèrica (segles XVII-XIX)
Segones Jornades d'història de la cartografia de Barcelona
Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears (segles XIX-XX)