Models a la cartografia urbana espanyola: una anàlisi històrica

Models a la cartografia urbana espanyola: una anàlisi històrica

Dates 2, 3 i 4 de febrer de 2017
Lloc Sala de Martí l'Humà
Museu d'Història de Barcelona
Plaça del Rei
08002 Barcelona
Organitza  Museu d'Història de Barcelona
Grup d'Estudis d'Història de la Cartografia
Enllaços Pàgina web
Tríptic

 

Canal YouTube

 

Al col·loqui hi van haver més de 90 participants. La conferència inaugural va ser impartida per la Dra. Lucia Nuti de l'Universitá di Pisa. Es van presentar 19 ponències dividides en quatre sessions: vistes de ciutats, cartografia militar urbana, planimetria cadastral urbana i cartografia urbanística municipal i altres cartografies. L'event va culminar el dissabte pel matí amb una visita guiada a les Drassanes Reials i al Museu Marítim de Barcelona.

 

 

Cada sessió va ser seguida per un debat, on es van plantejar temes com els següents:

  • la precisió de les vistes urbanes de Wijngaerde, en les que coexisteixen elements inventats amb representacions fidedignes que permeten identificar troballes arqueològiques a les ciutats.
  • la introducció de les corbes de nivell a la cartografia urbana; en relació amb això es va destacar el detalle de l'aixecament portat a terme pels cartògrafs militars francesos a Barcelona a començaments del segle XIX en contrast amb l'escasa informació altimètrica de la cartografia militar espanyola, al menys fins la dècada de 1860.
  • la utilitat de representar el terreny dels camps de batalla a escales grans, que pot justificar-se por diferents causes: l'estudi del terreny per a les necessitats de fortificació, el seu us com recurs didàctic per a la formació militar, i també per raons de prestigi.
  • es presenten noves col·leccions de plànols urbans fins ara inèdites: les sèries de plànols de població produïts pel Instituto Geográfico Nacional en el marc del projecte del Mapa Topográfico Nacional, els plànols d'alineacions elaborats pels ajuntaments, i l'activitat cartogràfica duta a terme per empreses privades, amb finalitats que van de la gestió urbana al turisme.