8 Simposio Iberoamericano de Historia de la Cartografía (SIAHC)

8 Simposio Iberoamericano de Historia de la Cartografía (SIAHC)

Dates 21 i 22 d'octubre de 20202
Lloc Coloqui on-line organitzat des de Barcelona
Organitza Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Col·labora GEHC, Casa Amèrica-Catalunya
Enllaços https://siahc.icgc.cat/es_ES/