Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears (segles XIX-XX)

Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears (segles XIX-XX)

Dates   20-21 d’octubre de 2010 
Lloc Institut Catogràfic de Catalunya
Parc de Montjuïc, s/n
08038 Barcelona
Organitza Institut Catogràfic de Catalunya
Col·labora   Grup d’Estudis d’Història de la Cartografia
Enllaços PDF Tríptic
PDF Publicació