Jornades d'història de la cartografia de Barcelona
Mapes i cartògrafs en la Guerra Civil espanyola (1936-1939)
La cartografia cadastral a Espanya (segles XVIII-XX)