Publications before 2000

An unrecorded map of Catalonia by Sanson

Aproximació a l'obra cartogràfica d'Eduard Brossa: 1848-1924

 • MONTANER, Carme (1991): Aproximació a l'obra cartogràfica d'Eduard Brossa: 1848-1924, en Primer Congrés Català de Geografia. IIIb: comunicacions. Barcelona: Societat Catalana de Geografia, pp. 523-535.

 • Author/s: Montaner García, M. Carme
 • Related topics: Catalonia
 • Type of publication: Chapter
 • Year of publication: Publications before 2000

Atlas Sócio-econòmic de Catalunya

 • VIDAL BENDITO, Tomàs (1980-1983): Mapas y textos*, Atlas Sócio-econòmic de Catalunya. Vol. I. (1980) y Vol. II. (1983). Barcelona, Ed. Sirocco.

  * Promotor, director científico y autor de los siguientes mapas y textos:

  0.00.00."La Divisió Municipal i Comarcal" (Vol. I i II)

  1.02.01. "Localització de la Població" (Vol. I)

  1.02.02. "Densitats de Població 1975" (Vol. I)

  1.03.01. "Evolució de la Població 1860-1975" (Vol. I)

  1.03.02. "Evolució de la Població 1860-1900" (Vol. I)

  1.03.03. "Evolució de la Població 1900-1930" (Vol. I)

  1.03.04. "Evolució de la Població 1930-1960" (Vol. I)

  1.03.05. "Evolució de la Població 1960-1975" (Vol. I)

  1.03.06. "Evolució de la Població 1976-1981" (Vol. II)

  1.05.03. "Síntesi Demogràfica 1970-75" (Vol. II)

  1.08.02. "Estructura Socio-econòmica 1970" (Vol. II)

 • Author/s: Vidal Bendito, Tomàs
 • Related topics: Catalonia
 • Type of publication: Chapter
 • Year of publication: Publications before 2000

Carles Ibáñez i Ibáñez de Ibero

 • CASTRO SOLER, Joaquín y MURO MORALES, José Ignacio (1995): Carles Ibáñez i Ibáñez de Ibero, en J.M. Camarasa A. Roca (eds.): Ciència i Tècnica a l’Època Contemporània als Països Catalans: una aproximació biogràfica als darrers 150 anys, Barcelona, Fundació Catalana de la Recerca, vol. I, pp. 349-380.

 • Author/s: Muro Morales, José Ignacio
 • Related topics: Spain
 • Type of publication: Chapter
 • Year of publication: Publications before 2000

Cartes i atles portolans de les col·leccions espanyoles. Segles XV-XVII

Cartografia de Catalunya: catàleg general de la Cartoteca de Catalunya

Cartografia i administració a Catalunya (1914-1983)

Cartografia i excursionisme a Andorra i al Pirineu

Cartografía y Estado. Los mapas topográficos nacionales y la estadística territorial en el siglo XIX

Cartography and State: National Topographic Maps and Territorial Statistics in the Nineteenth Century

Catàleg del fons cartogràfic de la Biblioteca-Museu Balaguer de Vilanova i la Geltrú

El desenvolupament de la cartografia topogràfica a Barcelona i a Mont-ral, 1855-1925: un estudi comparatiu

 • NADAL, Francesc (1998): El desenvolupament de la cartografia topogràfica a Barcelona i a Mont-ral, 1855-1925: un estudi comparatiu, en H. Capel y P.A. Linteau (eds.): Barcelona-Montréal. Desarrollo urbano comparado/ Développement urbain comparé. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, pp. 315-330. [PDF]

 • Author/s: Nadal Piqué, Francesc
 • Related topics: Urban cartography
 • Type of publication: Chapter
 • Year of publication: Publications before 2000

El Estado Mayor. La formación de un cuerpo facultativo encargado de la dirección de la guerra (1801-1841)

El mapa d'Ildefons Cerdà de 1856: el primer mapa de Vic amb corbes de nivell?

El mapa del Regne de Valencia de Cassaus (1693)

 • ROSSELLÓ, Vicenç M. (1988): El mapa del Regne de Valencia de Cassaus (1693). La seua filiació i descendencia, en Homenatge al doctor Sebastià García Martínez, València, Conselleria  de Cultura-Universitat de València, tom II, pp. 177-199.

 • Author/s: Rosselló i Verger, Vicenç M.
 • Related topics: Valencian Country
 • Type of publication: Chapter
 • Year of publication: Publications before 2000

El mapa geogràfic 1:1000.000: un projecte cartogràfic institucional a Catalunya (1914-1941)

El Mapa Topogràfic d'Espanya: l'arxiu dels canvis territorials

El paisatge rural de l’Illa de Menorca

El pensamiento militar sobre el territorio en la España contemporánea

El projecte de divisió administrativa de la Mancomunitat de Catalunya i els estudis sobre la comarcalització de Catalunya (1907-1919)

Els curs dels principals rius valencians als primers mapes impresos

Els estudis hidrològics de Pedro Antonio de Mesa

Els inicis de la cartografia a escala 1:50.000 a Catalunya

Els italianismes de les cartes portolanes mallorquines

Els Mapes excursionistes de l'Editorial Alpina I

Els Mapes excursionistes de l'Editorial Alpina II

Els primers plànols urbans del País Valencià

Els treballs de l’exercit francès a Catalunya: l’entrada dels cent mil fills de Sant Lluís i l’establiment del Bureau Topographique de Barcelona (1823-1828)

España en Marruecos (1912-1956)

Evolución de la agricultura i de la propiedad rural en la isla de Menorca

 • VIDAL BENDITO, Tomàs (1969): Evolución de la agricultura i de la propiedad rural en la isla de Menorca, Revista de Menorca, quaderns 1-3.

  Recull i explota, per primera vegada, les dades de l’Amillaramiento de tots els municipis de Menorca en 1860.

 • Author/s: Vidal Bendito, Tomàs
 • Related topics: Balearic islands
 • Type of publication: Article
 • Year of publication: Publications before 2000

Fonaments Geogràfics de la Història

Francisco Coello en la Junta de Estadística

Geografía política de la España constitucional. La división provincial

Geografía, estadística y catastro en España, 1856-1870

L'obra cartogràfica del Dr. Salvador Llobet i l'editorial Alpina

La cartografia de Copenhaguen en el segle XIX

La cartografía en la obra de Jaume Vicens Vives

La creació del Servei del Plànol de la Ciutat a l'Ajuntament de Barcelona (1925)

 • MONTANER, Carme (1998): La creació del Servei del Plànol de la Ciutat a l'Ajuntament de Barcelona (1925), en H. Capel y P.A. Linteau (eds.): Barcelona-Montréal. Desarrollo urbano comparado/ Développement urbain comparé. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, pp. 331-336. [PDF]

 • Author/s: Montaner García, M. Carme
 • Related topics: Urban cartography
 • Type of publication: Chapter
 • Year of publication: Publications before 2000

La formación de la Carta Geo-Topográfica de Valcourt y los trabajos geográficos de la Comisión de Estadística y División del Territorio de Cuba (1820-1868)

 • NADAL, Francesc (1989): La formación de la Carta Geo-Topográfica de Valcourt y los trabajos geográficos de la Comisión de Estadística y División del Territorio de Cuba (1820-1868), en José Luis Peset (coord.): Ciencia, vida y espacio en Iberoamérica, Madrid, CSIC, vol. III, pp. 329-356. [PDF]

 • Author/s: Nadal Piqué, Francesc
 • Related topics: Colonial cartography
 • Type of publication: Chapter
 • Year of publication: Publications before 2000

La formación del Mapa de España

La ley de medición del territorio de 1859 y sus repercusiones cartográficas

Las Sociedades Geográficas y otras asociaciones en la acción colonial española en Marruecos

 • NOGUÉ, Joan y VILLANOVA, José Luis (1999): Las Sociedades Geográficas y otras asociaciones en la acción colonial española en Marruecos, en Joan Nogué y José Luis Villanova (eds.): España en Marruecos (1912-1956). Discursos geográficos e intervención territorial, Lleida, Milenio, pp. 183-224.

 • Author/s: Villanova Valero, José Luis
 • Related topics: Colonial cartography | Africa
 • Type of publication: Chapter
 • Year of publication: Publications before 2000

Los orígenes del Instituto Geográfico y Estadístico

Los primeros censos de población. La modernización de la estadística demogràfica en España

Los trabajos topográfico-catastrales de la Junta General de Estadística (1856-1870)

Lucas Mallada y la Comisión del Mapa Geológico

Mapes de Catalunya: de la imatge al símbol

Mapes topogràfics per als projectes hidroelèctrics a Catalunya (1890-1936)

Reconocer el territorio, medir la propiedad y evaluar los recursos, la Junta General de Estadística y la cartografía temática en España (1856-1870)

The Cartographic Work of the General Statistics Board of Spain

Topographic Cartography from a Regional Government: the Geographic Map of Catalonia (1914-1941)

Un plano para una nueva ciudad: la Brigada Topográfica y de Ensanche del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (1846-1852)