Use of ancient cartography

Combining historical cartography and GIS to unravel the mysteries of the Isabel II dam in Níjar (Almería)

From historical map to online 3D recreation: 1861 cadastral map of Horta

Garriga i Roca’s ‘quarterons’ as a tool to study urban change in Barcelona

Historical cartography as a tool to study of urban change. The case of Garriga i Roca’s quarterons

Integració entre cartografia històrica i models d’elevació digital del terreny . El cas del plànol parcel·lari del municipi d’Horta de 1861

  • NOBAJAS, Alexandre (2011): Integració entre cartografia històrica i models d’elevació digital del terreny. El cas del plànol parcel·lari del municipi d’Horta de 1861, en MONTANER, Carme; NADAL, Francesc y URTEAGA, Luis (eds.): Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pp. 237-247.

  • Author/s: Nobajas i Ganau, Alexandre
  • Related topics: Cadastral cartography | Use of ancient cartography
  • Type of publication: Chapter
  • Year of publication: 2011

La cartografía en la obra de Jaume Vicens Vives

Recreating past landscapes in 3D using GIS and cadastral cartography from the 19th century: the Horta example of the province of Barcelona

  • NOBAJAS, Alexandre y NADAL, Francesc (2012): Recreating past landscapes in 3D using GIS and cadastral cartography from the 19th century: the Horta example of the province of Barcelona, en GENSEL, J., JOSSELIN, D. y VANDENBROUCKE, D. (eds.): Proceedings of the AGILE'2012 International Conference on Geographic Information Science, Avignon, Association Geographic Information Laboratoires Europe, pp. 24-27. [PDF]

  • Author/s: Nobajas i Ganau, Alexandre
  • Related topics: Cadastral cartography | Use of ancient cartography
  • Type of publication: Book
  • Year of publication: 2012

Sobre la dubtosa utilitat de la cartografia antiga