Medieval and renaissance cartography

Els exotopònims de les cartes portolanes (medievals)

THE PISANA CHART. Really a primitive portolan chart made in the 13th Century?

Jeroni Munyós i la frontera valenciana amb Castella (1565-1566)

La carta de navegar. Un instrumento mediterráneo de amplia difusión

La toponímia sarda de les cartes portolanes medievals

Cartes de navegar medievals. Puntualitzacions i aportacions noves

La toponímia del primer mapa imprès del País Valencià (A. Örtel, 1584)

Marees i Atles Català [1375]

Cartografia i navegació, segles XIII-XV/ Cartografia i navegació dels segles XVI I XVII

  • ROSSELLÓ, Vicenç M. (2006): Cartografia i navegació, segles XIII-XV/ Cartografia i navegació dels segles XVI I XVII, en Vicenç M. Rosselló, Isabel Moll, Josep Miquel Vidal (coords.): Història de la ciència a les Illes Balears. Mallorca, Govern de les Illes Balears, vol. I, pp. 261-311 i vol. II, pp. 203-224.

  • Author/s: Rosselló i Verger, Vicenç M.
  • Related topics: Medieval and renaissance cartography
  • Type of publication: Chapter
  • Year of publication: 2006

La incorporació dels topònims baleàrics a la cartografia portolana

[12 3  >>