Catalonia

L'atles de Pennier i les seves aportacions a la cartografia de Catalunya de principis del segle XVIII

 • Montaner Garcia, Carme "L'atles de Pennier i les seves aportacions a la cartografia de Catalunya de principis del segle XVIII" Dins: Recueil des plans du Roussillon, de Catalogne... Par le Sr Pennier, 1719. Barcelona: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2017, p. 15-24 [amb traducció al castellà i al francès]

 • Author/s: Montaner García, M. Carme
 • Related topics: Military cartography
 • Type of publication: Chapter
 • Year of publication: 2017

L'obra cartogràfica del Dr. Salvador Llobet i l'editorial Alpina

La cartografia

La cartografia dels terrenys de la Granota i el Joncar i del Rec Comtal, 1756-1836

 • GISBERT, Meritxell (2014): La cartografia dels terrenys de la Granota i el Joncar i del Rec Comtal, 1756-1836, dins Ramon GRAU; Carme MONTANER (eds.): Estudis sobre la cartografia de Barcelona, del segle XVIII al XXI: Els mapes d’una ciutat en expansió. Barcelona: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, p. 56-72.

 • Author/s: Gisbert Traveria, Meritxell
 • Related topics: Catalonia
 • Type of publication: Chapter
 • Year of publication: 2014

La cartografia municipal de Cardona entre 1852 i 1905

 • GISBERT, Meritxell (2014): La cartografia municipal de Cardona entre 1852 i 1905, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 77, p. 91-107.

 • Author/s: Gisbert Traveria, Meritxell
 • Related topics: Catalonia
 • Type of publication: Article
 • Year of publication: 2014

La cartografia parcel·lària a Catalunya (1849-1897): una font geogràfica per a l’estudi del món local

La Muntanya i la seva representació en la cartografia

La primera edició del Mapa topogràfic d’Espanya a escala 1:50 000. Fulls relatius a Catalunya (1910-1945)

L’excursionisme com a impulsor de la cartografia topogràfica a Catalunya

 • MONTANER, Carme (2007): L’excursionisme com a impulsor de la cartografia topogràfica a Catalunya, en La porta al territori: cartografia excursionista a Catalunya. Granollers: Editorial Alpina y Museu de Granollers, pp.19-25.

 • Author/s: Montaner García, M. Carme
 • Related topics: Catalonia
 • Type of publication: Chapter
 • Year of publication: 2007

Mapa del principado de Cataluña y condado del Rosellón de D. Francisco Xavier de Garma y Durán

 • ROSSELLÓ, Vicenç M. (2011): Mapa del principado de Cataluña y condado del Rosellón de D. Francisco Xavier de Garma y Durán, en 10 Mapes de Catalunya (1606-1906), Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya i Rafael Dalmau editors, pp. 75-88.

 • Author/s: Rosselló i Verger, Vicenç M.
 • Related topics: Catalonia
 • Type of publication: Chapter
 • Year of publication: 2011
<<  1 2 3 4 [56 7  >>