Balearic islands

Agrimensors i plànols parcel·laris a les Illes Balears (1857-1862)

Cartes de navegar medievals. Puntualitzacions i aportacions noves

Cartografia històrica dels Països Catalans

Cartografia i cartògrafs a les Balears

 • VIDAL, Tomàs (2008): Cartografia i cartògrafs a les Balears, en Isabel Moll y Josep M. Vidal Hernández (eds.) Història de la Ciència a les Illes Balears (vol. III): La Il·lustració, pp. 307-362. [PDF]

 • Author/s: Vidal Bendito, Tomàs
 • Related topics: Balearic islands
 • Type of publication: Chapter
 • Year of publication: 2008

Cartografía y guerra. La proliferación de mapas de la disputada Menorca en el siglo XVIII

 • VIDAL, Tomàs (2003): Cartografía y guerra. La proliferación de mapas de la disputada Menorca en el siglo XVIII, en MORALES MOYA, A. (coord.), 1802 España entre dos siglos. Ciencia y economía, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, pp. 87-116.

 • Author/s: Vidal Bendito, Tomàs
 • Related topics: Military cartography | Balearic islands
 • Type of publication: Chapter
 • Year of publication: 2003

El mapa de Mallorca (1736) del tinent coronel Landaeta i el seu contingut toponímic

 • ROSSELLÓ, Vicenç M. (2011): El mapa de Mallorca (1736) del tinent coronel Landaeta i el seu contingut toponímic, De noms i de llocs. Miscel·lània d’homentage a Albert Manent i Segimon. Barcelona, Societat d’Onomàstica, p. 405-415.

 • Author/s: Rosselló i Verger, Vicenç M.
 • Related topics: Balearic islands
 • Type of publication: Chapter
 • Year of publication: 2011

El paisatge rural de l’Illa de Menorca

Els coneixements geogràfics i cartogràfics a la Mediterrània occidental del segle XIII: reflexions contra alguns llocs comuns historiogràfics, en Jaume I

Els criteris toponímics al mapa de Mallorca del cardenal Despuig (1785)

 • ROSSELLÓ, Vicenç M. (2004): Els criteris toponímics al mapa de Mallorca del cardenal Despuig (1785). I. El Litoral. II. L’interior, en Toponímia, geografia i cartogfrafia, València, Publicacions de la Universitat de València, pp. 279-308.

 • Author/s: Rosselló i Verger, Vicenç M.
 • Related topics: Balearic islands
 • Type of publication: Chapter
 • Year of publication: 2004

Els italianismes de les cartes portolanes mallorquines

[12 3  >>