Atles de la Catalunya senyorial. Els ens locals en el canvi de règim (1800-1860)

Description

BURGUEÑO, Jesús; GRAS, M. Mercè (2014): Atles de la Catalunya senyorial. Els ens locals en el canvi de règim (1800-1860). Barcelona,: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya – Rafael Dalmau, Editor. [Ressenya]