Cartografia històrica dels Països Catalans

Description

ROSSELLÓ, Vicenç M. (2008): Cartografia històrica dels Països Catalans, València, Publicacions de la Universitat de València, Institut d’Estudis Catalans, 402 pp.