Cartografia i navegació, segles XIII-XV/ Cartografia i navegació dels segles XVI I XVII

Description

ROSSELLÓ, Vicenç M. (2006): Cartografia i navegació, segles XIII-XV/ Cartografia i navegació dels segles XVI I XVII, en Vicenç M. Rosselló, Isabel Moll, Josep Miquel Vidal (coords.): Història de la ciència a les Illes Balears. Mallorca, Govern de les Illes Balears, vol. I, pp. 261-311 i vol. II, pp. 203-224.