Catàleg general de la Cartoteca de Catalunya: Cartografia de Catalunya

Description

CASASSAS, A.M.; MONTANER, C. (1992): Catàleg general de la Cartoteca de Catalunya: Cartografia de Catalunya. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 436 pp. [PDF]