Delimitació i representació cartogràfica del terme municipal de Barcelona: les campanyes de 1889 i 1917

Description

CAPDEVILA, Joan (2016): Delimitació i representació cartogràfica del terme municipal de Barcelona: les campanyes de 1889 i 1917. Dins Ramon GRAU i Carme MONTANER (editors) Mapes i control del territori a Barcelona. Vuit estudis. Barcelona: Ajuntament de Barcelona; Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, p.124-141 [link]