El projecte de divisió administrativa de la Mancomunitat de Catalunya i els estudis sobre la comarcalització de Catalunya (1907-1919)

Description

NADAL, F., MONTANER, C. (1993): El projecte de divisió administrativa de la Mancomunitat de Catalunya i els estudis sobre la comarcalització de Catalunya (1907-1919), en Geografia i territori. Professor Lluís Casassas. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1993, pp. 95-115.