Els mapes de la plaça forta de Cardona en la guerra de Successió

Description

MONTANER, Carme (2007): Els mapes de la plaça forta de Cardona en la guerra de Successió, en Bonet Correa, A.; Montaner, Carme y d’Orgeix, E.: La Guerra de Successió: el setge de Cardona, 1711, Cardona, Ajuntament de Cardona, pp. 21-50.