Els parcel·laris vuit-centistes de Mallorca (1858-1866) i la intervenció de Pere d’A. Peña

Description

ROSSELLÓ, Vicenç M. (2007): Els parcel·laris vuit-centistes de Mallorca (1858-1866) i la intervenció de Pere d’A. Peña, en Carme Montaner, Francesc Nadal, Luis Urteaga (eds.): La cartografia cadastral a Espanya (segles XVIII-XX), Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pp. 77-86.