Els treballs de delimitació municipal del Instituto Geográfico Nacional a Catalunya, 1909-1930

Description

CAPDEVILA, Joan (2005): Els treballs de delimitació municipal del Instituto Geográfico Nacional  a Catalunya, 1909-1930. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Barcelona, n.60, pp. 45-69. [PDF]