La delimitació de la frontera hispanofrancesa (1659-1868)

Description

CAPDEVILA, Joan (2012): La delimitació de la frontera hispanofrancesa (1659-1868). Tesi doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona. [PDF]