La demarcació de les salines de Cardona (1853-1867)

Description

CAPDEVILA, Joan y URTEAGA, Luis (2011): La demarcació de les salines de Cardona (1853-1867), en MONTANER, Carme; NADAL, Francesc y URTEAGA, Luis (eds.): Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pp. 191-208. [PDF]