La persistència del traçat de Guerau (1644) a la planimetria de la Ciutat de Mallorca

Description

ROSSELLÓ I VERGER, Vicenç M. (2014): La persistència del traçat de Guerau (1644) a la planimetria de la Ciutat de Mallorca, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Barcelona, nº 77, p. 253-274. [PDF]