La primera edició del Mapa topogràfic d’Espanya a escala 1:50 000. Fulls relatius a Catalunya (1910-1945)

Description

NADAL, Francesc; URTEAGA Luis (2012): La primera edició del Mapa topogràfic d’Espanya a escala 1:50 000. Fulls relatius a Catalunya (1910-1945), en Atles topogràfic-històric de Catalunya 1:50 000, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pp. 13-64.