La toponímia sarda de les cartes portolanes medievals

Description

ROSSELLÓ, Vicenç M. (2011): La toponímia sarda de les cartes portolanes medievals, dins CASANOVA, E. i VALERO, L. R. (eds.): XXXV Col·loqui de la Societat d’Onomàstica. L’Alguer, 2008. València, Denes, p. 297-329.