Les cartes portolanes mallorquines

Description

ROSSELLÓ, Vicenç M. (2000): Les cartes portolanes mallorquines, en La cartografia catalana, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pp. 19-115.