Preservació de la geoinformació digital

Description

Barrot, Dolors; Montaner, Carme; Pla, Maria: "Preservació de la geoinformació digital". Butlletí Territori i Ciutat. Núm.64

https://www.diba.cat/web/seep/butlleti-territori-i-ciutat/-/newsletter/53616886/64/218301210/preservacio-de-la-geoinformacio-digital