Representacions urbanes catalanes del segle XVII per Sébastien de Pontault, sieur de Beaulieu

Description

CAPDEVILA, Joan (2014): Representacions urbanes catalanes del segle xvii per Sébastien de Pontault, sieur de Beaulieu. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 77, 39-63 [PDF]